Program Coca-Colina podrška mladima

Riječ je o novom programu Coca-Cole HBC čiji je cilj pružiti podršku osobama u dobi 18–30 godina, naročito onima koji se ne školuju, nisu zaposleni niti su uključeni u neki program obuke. Cilj tog raznovrsnog i sveobuhvatnog programa je osnažiti mlade kako bi mogli ostvariti svoje poslovne ambicije i osjećati se ispunjenije.

Youth Empowered

Više o programu

Program je kombinacija interaktivnih internetskih sadržaja i e-učenja te rada uživo. Cilj mu je kod mladih razvijati osnovne životne i poslovne vještine, koje će im pomoći da nakon školovanja pronađu odgovarajući posao, a pružit će im i priliku za dugoročno umrežavanje, tj. ostvarivanje poslovnih kontakata i izgradnju odnosa s kolegama. Upotrijebili smo sve raspoložive potencijale iz naše poslovne mreže, pa će kompanije koje poučavaju naše zaposlenike, udruženja građana, naši kupci, dobavljači i drugi poslovni partneri biti mentori učesnicima programa te im pružiti podršku i dati priliku za razvoj poslovnih vještina.

U septembru 2016. godine više od 200 mladih ljudi učestvovalo je u programu osnaživanja mladih u Sarajevu i Banjoj Luci.

Naše obaveze

Obavezali smo se da pružimo podršku mladim osobama u pronalaženju odgovarajućih poslova ili obrazovnih programa, a to ćemo postići pomažući im u razvoju osnovnih životnih i poslovnih vještina i pružajući im priliku za umrežavanje.

Šta ćemo mjeriti:

  • Nakon završetka programa provest ćemo anketu kako bismo vidjeli koliko će učesnika potvrditi da je program pozitivno utjecao na njihov život i ličnu dobrobit.
  • Provjerit ćemo koliko je učesnika
    • pronašlo odgovarajući posao
    • upisalo neku vrstu programa daljeg obrazovanja
    • odlučilo promijeniti smjer razvoja karijere i u tome uspjelo u roku godinu dana nakon učešća u programu