Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo brine o zdravlju i sigurnosti svojih zaposlenika kao i svih osoba na koje njeno poslovanje utječe.

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo brine o zdravlju i sigurnosti svojih zaposlenika kao i svih osoba na koje njeno poslovanje utječe. Usvajajući politiku zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, vodstvo kompanije obavezalo se da smanji rizike od ozljeda i smrtnih slučajeva koji su posljedica nezgoda tokom izvršavanja radnih zadataka upotrebom vozila iz službenog voznog parka. Kompanija također odlučno promovira sigurnost u vožnji izvan radnog vremena.

Za provođenje ove politike i smanjenje rizika od nezgoda neophodno je:

 • Poštivati sve zakonske propise koji se odnose na sigurnost vozila i vozača.
 • Svim zaposlenicima jasno protumačiti koje su njihove odgovornosti i obaveze u provođenju politike sigurnosti voznog parka.
 • Osigurati odgovarajuću obuku s obzirom na tip vozila, uključujući i program sigurne i eko vožnje.
 • Sigurnost smatrati glavnim kriterijem pri odabiru vozila.
 • Utvrditi i poštivati kriterije za odabir vozača.
 • Osigurati da je sigurnosna oprema kojom vozilo raspolaže u skladu s njegovom primjenom u radu.
 • Opremiti sva službena vozila ispravnom sigurnosnom opremom i osigurati njeno redovno korištenje.
 • Osigurati da se ne prekoračuje dopušteno opterećenje i broj putnika.
 • Redovno servisirati vozila kako bi bila sigurna za vožnju.
 • Dobro planirati pravce, vožnju i osigurati redovne pauze da se spriječi umor vozača.
 • Istražiti okolnosti svake pojedine nezgode te uvesti preventivne mjere kako bi se slična nezgoda spriječila u budućnosti.
 • Redovno revidirati rezultate u području sigurnosti voznog parka te u poslovne planove uvrstiti mjere za unapređenje.

Kompanija također potiče vozače da pohađaju predavanja kojima razvijaju svijest o rizicima koje predstavljaju umor i različiti postupci koji odvlače pažnju tokom vožnje, poput korištenja mobilnog telefona, gledanja u kartu ili podešavanja GPS sistema.

Dokument koji sadrži smjernice o politici sigurnosti voznog parka pruža informacije neophodne za usklađivanje na nivou Coca‑Cola Hellenic grupe, a svaka je podružnica definirala vlastitu politiku sigurnosti voznog parka s obzirom na rizike i zakonske uvjete specifične za svaku pojedinu zemlju. Ova politika se odnosi na zaposlenike Coca-Cole HBC B-H Sarajevo koji vozila koriste po službenoj dužnosti, a ovdje opisana načela i praksu čvrsto preporučujemo svim podizvođačima, dobavljačima i svim strankama s kojima poslujemo.

Komisija za korporacijsku društvenu odgovornost Upravnog odbora Coca‑Cola Hellenic grupe odgovorna je za praćenje provedbe ove politike.