Odgovorne marketinške prakse

Provodimo odgovorne marketinške prakse na svim svojim tržištima, u svim medijima i za sve proizvode, posebno kada je riječ o oglašavanju usmjerenom na djecu.

Coca-Coca‑Cola HBC u marketingu polazi od onoga što je najbolje za zajednicu. Smatramo da je odgovornost u provođenju marketinških praksi ključna za naš ekonomski, ekološki i društveni utjecaj. Zahvaljujući tome, jača povjerenje zajednice, a potrošači dobivaju proizvode koji odgovaraju njihovim potrebama.

U svojim marketinškim praksama u potpunosti se pridržavamo zakona koji se odnose na marketinšku komunikaciju, svih normi koje su na snazi i usvojenih kodeksa. To se odnosi na oglašavanje, promocije i sponzorstva.

Ulažemo mnogo truda u odgovoran marketing i promovisanje zdravog i aktivnog načina života.

Poštivanje prava roditelja i staratelja polazište je naše marketinške politike. Poštujemo pravo roditelja i staratelja da odaberu najprimjereniji proizvod za svoju djecu, što dokazuje činjenica da se u oglašavanju ne obraćamo direktno djeci mlađoj od 12 godina, a isto zahtijevamo i od svojih dobavljača.

U okviru svojih obaveza u provođenju odgovornih marketinških praksi učestvujemo u sastavljanju kodeksa za industriju hrane i pića, poput, naprimjer, obaveza Evropskog udruženja proizvođača bezalkoholnih pića (UNESDA)

S ciljem što jasnijeg i odgovornijeg poslovanja nezavisnim istraživanjima i evaluacijama pratimo i preispitujemo vlastite rezultate. Rezultati potvrđuju da se u najvećoj mogućoj mjeri pridržavamo svojih obaveza (90–100%) Postigli smo mnoge opipljive rezultate, koji nas potiču da ustrajemo u svojim nastojanjima.